top of page

מגמת פסיכולוגיה

הנושאים הנלמדים במגמת פסיכולוגיה:

 • אישיות האדם:

 • במסגרת הלימודים נענה על השאלה: האם אנחנו כל כך שונים אחד מהשני? במה אנחנו דומים? מה משפיע יותר על האישיות שלנו : תורשה או סביבה? נלמד תיאוריות שונות העונות על שאלות אלה.

 •  

 • למידה: כיצד אנחנו לומדים? האם הענישה יעילה ללמידה? האם חיקוי הוא צורת למידה?

 •  

 • לחץ: מדוע אנחנו נלחצים? מה מלחיץ אותנו? ו....כמובן- איך מתמודדים עם לחץ?

 •  

 • פסיכולוגיה התפתחותית: נלמד על שינויי האדם לאורך החיים בתחום הרגשי,החברתי והשכלי. נבחן שאלות כמו: מהו גיל ההתבגרות? האם כל בני הנוער חווים את אותן תחושות? האם ילדים נולדים עם ידע בתחומים מסוימים או שהם רוכשים הבנה באמצעות הניסיון? האם ילדים פחות חכמים ממבוגרים או שפשוט חסר להם הניסיון של המבוגרים?

 •  

 • עמדות ודעות קדומות: נענה על שאלות כמו:  מדוע אנחנו מפתחים דעות קדומות?  כיצד אנחנו מגבשים עמדות? האם ניתן לשנות דעות קדומות ועמדות ?

 •  

 • פסיכולוגיה חברתית: בפרק זה נלמד על הקשר שבין האדם לחברה. נענה על שאלות כמו: מהו לחץ חברתי? האם החברה יכולה להשפיע לנו על המחשבות והרגשות? כיצד אדם מפרש סיטואציות חברתיות? מתי אני יכול/רוצה להיות כמו כולם ומתי זה לא בשליטתי? ו....נדבר הרבה על משיכה ואהבה.

כל הנושאים נלמדים בצורה חווייתית ומלווים במצגות, סרטים, תרגילי משחק ומחקרים חדשים ומעניינים.

·         התלמידים מקבלים ממורי המגמה ומהחומר הנלמד כלים ללמידה, תכנון הלמידה באופן יעיל וליווי צמוד על מנת להגיע להצלחה באופן יעיל.

·         הלימודים מלווים בהרצאות וסיורים שונים.

bottom of page