top of page

דבר מנהל חטיבת הביניים

קהילת "נבון" יקרה,

"החינוך הוא בבחינת סימפוניה בלתי גמורה, ולא מפני שתמה ולא נשלמה, אלא מפני שמסכת חינוך אינה נשלמת ואינה תמה" ( זלמן ארן)

כל שנת לימודים חדשה טומנת בחובה ציפיות, תקוות, התרגשות. לעיתים, לתחושות חיוביות אלה מתלווים רגשות לחץ ומתח- אין יותר טבעי מכך.

בשנה וחצי האחרונות נקלענו לתקופה בה מציאות הלמידה שינתה פניה. מציאות זו אתגרה אותנו, וחייבה את כולנו  להסתגלות מתמדת. לשמחתי, צוות המורים המסור שלנו,  ניחן במאפיינים ההכרחיים ההופכים בית ספר טוב לבית ספר מצוין המסוגל להתמודד עם מגוון אתגרים. במהלך החופשה הצוות הפדגוגי השקיע רבות בתכנון שנה"ל תשפ"ב, במטרה לתת מענים לפערים שנוצרו לאור התקופה.

 

נבנו תכניות העשרה מגוונות ומעניינות, יום למידה היברידי שבו רוב התלמידים לומדים באופן סינכרוני/א-סינכורני וחלקם מקרוב או במרחב העירוני, וזאת במטרה לעניין ולאתגר את התלמידים, לתת מענה לשונות ולטפח בקרבם מיומנויות של לומד עצמאי ואחריות אישית. כמו כן, נבנו קבוצות מצוינות חדשות במתמטיקה בשכבות ח' ט' במטרה לתת מענה גם לתלמידים המצטיינים. צוות הגימנסיה מאמין כי קשר אישי  המבוסס על כבוד והקשבה הוא הבסיס לצמיחה ולמימוש היכולות האישיות של כל תלמיד בתחומים השונים.

בהזדמנות זו ברצוני להודות לקהילת ההורים שלנו, אשר רואה בחינוך ילדיה ערך עליון

ומגלה מעורבות, אכפתיות ותמיכה בצוות בית הספר.

ברצוני  לברך בברכת "ברוכים הבאים" את תלמידי שכבה ז', המחזור החדש המצטרף אלינו השנה. אנו עושים כמיטב יכולתנו על מנת לאפשר לכם להשתלב בחטיבה בצורה מיטבית למרות האתגרים העומדים בפנינו.

תלמידי שכבות ח' ו-ט', עלו והצליחו בתחום הלימודי והחברתי. צוות בית הספר ואנוכי נמצאים כאן עבורכם, במטרה להמשיך לכוון, לסייע, להקשיב, להאיר, ובעיקר להאמין בכם ולעטוף בהרבה הבנה ואהבה.

בפרוס השנה החדשה ברצוני לאחל לכולם שנת שגשוג ופריחה, שנה של עשייה משמעותית, שנת התחדשות וצמיחה, וערבות הדדית.

בברכה,

רם שקואי

מנהל חטיבת הביניים

bottom of page