top of page

כרזות של תלמידי כיתה י' במגמת פסיכולוגיה תשע"ו

במסגרת תחרות כרזות ארצית במדעי החברה בנושא 

"האחר ואני – פסיפס ישראלי" 

הכרזה עם הפסנתר: קבלת האחר, חברה ישראלית המורכבת מקבוצות שונות באה לידי ביטוי במנגינה אחת, יד כהה ויד בהירה. הן  מנגנות על קלידים לבנים ושחורים. כרזה עוסקת בנושא של סטריאוטיפים ודעות קדומות.

"הזכות השווה להיות שונה" עוסקת בנשים ובהעצמה שלהן. לכל אחת זכות שווה להיות שונה. בכרזה זו קריאה לשיוויון בין המינים והמקום המרכזי של ביטוי 'העצמי' של האישה.

"אל תירו מילים"] הכרזה עוסקת בסכנות של הרשת החברתית, בחרם ובפגיעה בתלמידים. המסר של הכרזה הוא שגם מילים, כמו רובה, יכולות להרוג. הנושא מתחבר לתיאוריות אישיות ולחץ חברתי.

"פסיכולוגיה-גדלים על זה": עוסקת במקום החשוב של הילדות המוקדמת בחיים של האדם. ככל שהתינוק עובר תהליך חיברות וגדל על ערכים שונים שמוצגים בכרזה כך הוא יגדל להיות אדם טוב ותורם בחברה. 

bottom of page