top of page

דבר המנהלת

תלמידות ותלמידים, מורות, מורים והורים יקרים,

בהתרגשות פותחים אנו את שנת הלימודים הבאה עלינו לטובה, שנת תשפ"ג.

אני שמחה מאוד להצטרף לקהילת בית הספר. מאד מרגש להיות מובילה ושותפה לעשייה החינוכית בעיר חולון בכלל ובבית הספר השש שנתי הגימנסיה ע"ש יצחק נבון בפרט.

כניסתי לתפקיד מנהלת בית הספר מלווה בתחושת שליחות. הגעתי לחינוך מתוך רצון להיות עבור בני נוער, להקשיב להם, לכוון אותם ולראות אותם. אני מאמינה שכל ילד.ה הינו.ה יחיד.ה ומיוחד.ת, בעל.ת חלומות, רצונות ויכולות לימודיות וחברתיות. תפקידנו כצוות חינוכי להאמין, לאפשר, לסייע לכל אחד ואחת מתלמידנו למצוא את הדרך הנכונה ולהובילם למימוש הפוטנציאל האישי תוך ביסוס תחושת מוגנות, גבולות ברורים, אהבה, מיומנויות, ערכים וכלים שרכשו וירכשו במהלך השנים כאן בגימנסיה נבון.

תפקידנו כמבוגרים אחראיים בחייהם לעודד אותם לפרוץ את "תקרת הזכוכית", לאתגר אותם, לדחוף אותם קדימה ולתת להם כלים להתמודדות עם כישלונות בדרך אל ההצלחה. כל זאת נעשה ויעשה בשיתוף ההורים ויחד עם משרד החינוך, עיריית חולון והצוות החינוכי – כל השותפים למסע הזה להובלת תלמידנו.

פתיחתה של השנה החדשה נושאת עימה רוח של התחלה, שינוי והתחדשות. היא מלווה בהתרגשות ושמחה, מעט חששות, אך תמיד היא מלווה בתקוות וחלומות, מחשבות על העבר והעתיד, תובנות, מסקנות והצבת יעדים, תוך התמודדות עם אתגרים ושימוש מושכל בחוזקות ובכישורים.

ההצטיינות בחינוך היא נר לרגלנו ולא בִּכְדִי גימנסיה נבון נבחרה על ידי משרד החינוך כבית ספר מצטיין לשנת תשפ"ב בתחום הערכי, החברתי והלימודי.

בשנת הלימודים הקרובה נמשיך להוביל ולהיות בית ספר השואף לתעודת בגרות מלאה ואיכותית לכל תלמידי בית הספר.

נקדם בברכה והצלחה את הצוות החינוכי מורים, מורות ומנהלה שעמלו רבות בזמן החופשה והכינו את שנת הלימודים הקרבה באופן מקצועי ומיטבי.

 

בברכת שנת לימודים פורייה,

שלכם,

אתי עבודי קזולה

מנהלת בית הספר

החזון שלנו

נחזק את מעמדה של גימנסיה נבון כבית-ספר קהילתי מוביל, מרכז חברתי, תרבותי ולימודי, אשר בוגריו גאים בו ומְחָזקִים אותו. מדיניות הדלת הפתוחה תהיה נר לרגלינו, וביה"ס יהיה מחויב ליחס מכבד, מוקיר תודה ולבבי לכל הבאים בשעריו: תלמידים, מורים, הורים וכל אדם באשר הוא. 

כל תלמיד ותלמידה בביה"ס יהיו זכאים ליחס אישי ואוהד, ולמבוגר משמעותי אחד (לפחות) מקרב צוות ביה"ס, אשר ילווה אותם, יחנוך אותם, וישמש עבורם כדמות בעלת ערך.

לא יהיו בביה"ס תלמידים ללא כתובת לפנות אליה. נעמיק את  יכולות ההוראה וההערכה הדיפרנציאליות, תוך שימוש מושכל בשעות הוראה פרטניות ואמצעי הוראה מתקדמים.

נחזק את מעמדן של מגמות הלימוד השונות בחטיבה העליונה ובחטיבת הביניים, על-מנת לאפשר אלטרנטיבות פדגוגיות ראויות לכל תלמיד בביה"ס.

ההישגים שלנו

בית הספר שלנו נבחר כמצטיין ארצי,

המדורג בין בתי הספר שהישגיהם

הינם מהגבוהים ביותר בקידום התלמידים בתחום הלימודי,

החברתי והערכי.

בית הספר זכה להימנות בקטגוריה הראשונה

בכל התחומים הללו, וככזה

הוא ממוצב

כאחד מבתי הספר הטובים בישראל!

bottom of page