top of page

המסע לפולין תשע"ח 

2017 סרט המסע לפולין תשע"ח נובמבר -     
המוזיאון היהודי בוורשה
המוזיאון היהודי בוורשה
המוזיאון היהודי בוורשה
גטו וורשה
המוזיאון היהודי בוורשה
המוזיאון היהודי בוורשה
בית הקברות היהודי העתיק בוורשה
בית הקברות היהודי העתיק בוורשה
בוורשה
חומת גטו וורשה
בית הקברות היהודי העתיק בוורשה
בית הקברות היהודי העתיק בוורשה
ביער לופוחובה
ביער לופוחובה
קברי האחים ביער לופוחובה
קברי האחים ביער לופוחובה
בעיירה טיקוצ'ין
טרבלינקה
בטרבלינקה
בטרבלינקה
במלון
במלון
במלון
במלון
מיידנק
מיידנק
מיידנק
מיידנק
מיידנק
מיידנק
IMG-20171127-WA0092
מיידנק
מיידנק
מיידנק
מיידנק
מיידנק
מיידנק
מיידנק
מיידנק
מיידנק
מיידנק
מיידנק
מיידנק
מיידנק
יום 3-קרקוב
יום 3-קרקוב
יום 3-קרקוב
יום 3-קרקוב
יום 3-קרקוב
יום 3-קרקוב
יום 3-קרקוב
יום 3-קרקוב
יום 3-קרקוב
יום 3-קרקוב
יום 3-קרקוב
יום 3-קרקוב
יום 3-קרקוב
יום 3-קרקוב
יום 3-קרקוב
יום 3-קרקוב
יום 3-קרקוב
יום 3-קרקוב
יום 3-קרקוב
יום 3-קרקוב
יום 3-קרקוב
יום 3-קרקוב
יום 3-קרקוב
יום 3-קרקוב
יום 3-קרקוב
יום 3-קרקוב
קבלת שבת
קבלת שבת
קבלת שבת
קבלת שבת
פני שבת נקבלה
קבלת שבת
זביליטובסקה גורה ומחנה פלשוב
זביליטובסקה גורה ומחנה פלשוב
זביליטובסקה גורה ומחנה פלשוב
זביליטובסקה גורה ומחנה פלשוב
זביליטובסקה גורה ומחנה פלשוב
זביליטובסקה גורה ומחנה פלשוב
זביליטובסקה גורה ומחנה פלשוב
זביליטובסקה גורה ומחנה פלשוב
זביליטובסקה גורה ומחנה פלשוב
זביליטובסקה גורה ומחנה פלשוב
זביליטובסקה גורה ומחנה פלשוב
זביליטובסקה גורה ומחנה פלשוב
זביליטובסקה גורה ומחנה פלשוב
זביליטובסקה גורה ומחנה פלשוב
זביליטובסקה גורה ומחנה פלשוב
זביליטובסקה גורה ומחנה פלשוב
זביליטובסקה גורה ומחנה פלשוב
זביליטובסקה גורה ומחנה פלשוב
זביליטובסקה גורה ומחנה פלשוב
זביליטובסקה גורה ומחנה פלשוב
זביליטובסקה גורה ומחנה פלשוב
זביליטובסקה גורה ומחנה פלשוב
זביליטובסקה גורה ומחנה פלשוב
זביליטובסקה גורה ומחנה פלשוב
זביליטובסקה גורה ומחנה פלשוב
זביליטובסקה גורה ומחנה פלשוב
זביליטובסקה גורה ומחנה פלשוב
זביליטובסקה גורה ומחנה פלשוב
זביליטובסקה גורה ומחנה פלשוב
זביליטובסקה גורה ומחנה פלשוב
זביליטובסקה גורה ומחנה פלשוב
זביליטובסקה גורה ומחנה פלשוב
זביליטובסקה גורה ומחנה פלשוב
זביליטובסקה גורה ומחנה פלשוב
זביליטובסקה גורה ומחנה פלשוב
זביליטובסקה גורה ומחנה פלשוב
זביליטובסקה גורה ומחנה פלשוב
זביליטובסקה גורה ומחנה פלשוב
זביליטובסקה גורה ומחנה פלשוב
זביליטובסקה גורה ומחנה פלשוב
זביליטובסקה גורה ומחנה פלשוב
זביליטובסקה גורה ומחנה פלשוב
זביליטובסקה גורה ומחנה פלשוב
זביליטובסקה גורה ומחנה פלשוב
זביליטובסקה גורה ומחנה פלשוב
זביליטובסקה גורה ומחנה פלשוב
זביליטובסקה גורה ומחנה פלשוב
זביליטובסקה גורה ומחנה פלשוב
זביליטובסקה גורה ומחנה פלשוב
זביליטובסקה גורה ומחנה פלשוב
זביליטובסקה גורה ומחנה פלשוב
זביליטובסקה גורה ומחנה פלשוב
זביליטובסקה גורה ומחנה פלשוב
זביליטובסקה גורה ומחנה פלשוב
זביליטובסקה גורה ומחנה פלשוב
זביליטובסקה גורה ומחנה פלשוב
זביליטובסקה גורה ומחנה פלשוב
זביליטובסקה גורה ומחנה פלשוב
זביליטובסקה גורה ומחנה פלשוב
זביליטובסקה גורה ומחנה פלשוב
זביליטובסקה גורה ומחנה פלשוב
זביליטובסקה גורה ומחנה פלשוב
זביליטובסקה גורה ומחנה פלשוב
זביליטובסקה גורה ומחנה פלשוב
זביליטובסקה גורה ומחנה פלשוב
זביליטובסקה גורה ומחנה פלשוב
זביליטובסקה גורה ומחנה פלשוב
זביליטובסקה גורה ומחנה פלשוב
ביחד מול האנדרטה
הטקס המרכזי בבלכהאמר
בעקבות פרטיזנים
הבונקר בבלכהאמר
ארוחת ערב ראשונה במלון
האנדרטה בבלכהאמר
תדרוך לקראת היום השני
היער במשמעות אישית
נוחתים בקטוביץ
טקס בבלכהאמר
צילום ביער
צילום משותף
שחר: הסיפור האישי של משפחתה
מתכוננים לטקס
תלמידי המשלחת
ארוחה ראשונה משותפת
סיום היום הראשון
תדרוך לקראת היציאה מהשדה לקרקוב
איסוף כבודה בפולין
יצאנו לדרך
במקום בו הם צעדו
טקס מרגש ומצמרר
סהר בסיפור אישי
בבונקר בלכהאמר

לאלבום התמונות שצילם

חן פינגר יש ללחוץ על הכפתור

bottom of page