top of page

מדעי החברה

במסגרת הלימודים במגמת מדעי- החברה, אנו לומדים שני מקצועות מרכזיים: פסיכולוגיה וסוציולוגיה.

במסגרת לימודי הסוציולוגיה, תחום מדעי  העוסק בחקר האדם והחברה.

 

במסגרת הלימודים במדעי החברה התלמידים יבצעו עבודת חקר

הלימודים במגמה נותנים ארגז כלים לחיים!

השיעורים והתכנים הנלמדים עוזרים  למתבגרים לפתור בעיות ולענות על שאלות שהם שואלים את עצמם מדי יום ( כמו מי אני, מה אני, מדוע לעיתים אני לא מרוצה מעצמי, ומדוע אני רב עם ההורים כ"כ הרבה…)

מגמת מדח.jpg
bottom of page