top of page
סיור של מגמת אומנות
סיור של מגמת אומנות
סיור של מגמת אומנות
סיור של מגמת אומנות
סיור של מגמת אומנות
סיור של מגמת אומנות
סיור של מגמת אומנות
סיור של מגמת אומנות
סיור של מגמת אומנות
בנות שכבת ח' באירוע העצמה
בנות שכבת ח' באירוע העצמה
בנות שכבת ח' באירוע העצמה
בנות שכבת ח' באירוע העצמה
משלחת ברלין הגיעה לגימנסיה
משלחת ברלין הגיעה לגימנסיה
נפרדעם ממשלחת האן מונדן גרמניה
אירוע ההעצמה-הכרזה
קבלת שבת בשכבת י"ב
בנות שכבת ח' באירוע העצמה
בנות שכבת ח' באירוע העצמה
בנות שכבת ח' באירוע העצמה
בנות שכבת ח' באירוע העצמה

שנת הלימודים תש"ף החלה...

משפחת נבון מאחלת לבאי הגימנסיה 

ולכל תלמידי ישראל

שהשנה הבאה עלינו לטובה תהא שנה פוריה,

שנה טובה ומוצלחת!

 

הישג אדיר לגימנסיה נבון חולון

בית הספר נבחר לאחד מבתי הספר האפקטיביים ביותר בישראל!

הצטיינות בשיעור מקבלי תעודת הבגרות, בגיוס לצה"ל,

בחינוך המיוחד ובעשייה ערכית התנדבותית למען החברה והקהילה. 

Aids Ribbon
משלחות נבון לגרמניה
משלחות נבון לגרמניה
משלחות נבון לגרמניה
משלחות נבון לגרמניה
משלחות נבון לגרמניה
משלחות נבון לגרמניה
משלחות נבון לגרמניה
משלחות נבון לגרמניה
משלחות נבון לגרמניה
משלחות נבון לגרמניה
משלחות נבון לגרמניה
משלחות נבון לגרמניה
משלחות נבון לגרמניה
משלחות נבון לגרמניה
משלחות נבון לגרמניה
משלחות נבון לגרמניה
משלחות נבון לגרמניה

משלחות נבון קיץ 2019

לגרמניה: האן-מונדן וברלין

ברכה לשנה החדשה תש"פ ממשפחת נבון

אנו מאחלים שנה של אושר ושנת הצלחה, לשנת חוויות אהבה ונתינה

שנה בריאה! שנהיה קרובים ללא ריחוק, ביחד ובלי בידוד

לשנת הצלחות ושנת נחת, שתהיה לנו שנה טובה ומשובחת!

שנה טובה  !

יום גיבוש כיתות ספורט:

אימונים, אתגרים ושיתוף פעולה

יום גיבוש ספורט
יום גיבוש ספורט
יום גיבוש ספורט
יום גיבוש ספורט
יום גיבוש ספורט
יום גיבוש ספורט

יומן מסע אינטראקטיבי: פולין 2019

בנות שכבת ח' באירוע העצמה
בנות שכבת ח' באירוע העצמה
בנות שכבת ח' באירוע העצמה
בנות שכבת ח' באירוע העצמה
משלחת האן מונדן מגרמניה
משלחת ברלין הגיעה לגימנסיה
משלחת ברלין הגיעה לגימנסיה
נפרדעם ממשלחת האן מונדן גרמניה
אירוע ההעצמה-הכרזה
קבלת שבת בשכבת י"ב
בנות שכבת ח' באירוע העצמה
בנות שכבת ח' באירוע העצמה
בנות שכבת ח' באירוע העצמה
בנות שכבת ח' באירוע העצמה
בנות שכבת ח' באירוע העצמה
משלחת האן מונדן מגרמניה
משלחת ברלין הגיעה לנבון
משלחת האן מונדן מגרמניה
משלחת האן מונדן מגרמניה
משלחת האן מונדן מגרמניה
משלחת האן מונדן מגרמניה
משלחת האן מונדן מגרמניה
משלחת האן מונדן מגרמניה
משלחת האן מונדן מגרמניה
משלחת האן מונדן מגרמניה
משלחת האן מונדן מגרמניה
משלחת האן מונדן מגרמניה
משלחת האן מונדן מגרמניה
משלחת האן מונדן מגרמניה
משלחת האן מונדן מגרמניה
משלחת האן מונדן מגרמניה
משלחת האן מונדן מגרמניה
משלחת האן מונדן מגרמניה
משלחת האן מונדן מגרמניה
משלחת האן מונדן מגרמניה
משלחת האן מונדן מגרמניה
משלחת האן מונדן מגרמניה
משלחת האן מונדן גרמניה בגימנסיה נבון
משלחת האן מונדן גרמניה בגימנסיה נבון
משלחת האן מונדן גרמניה בגימנסיה נבון
משלחת האן מונדן גרמניה בגימנסיה נבון
משלחת האן מונדן גרמניה בגימנסיה נבון
משלחת האן מונדן גרמניה בגימנסיה נבון
משלחת האן מונדן גרמניה בגימנסיה נבון
משלחת האן מונדן גרמניה בגימנסיה נבון
משלחת האן מונדן גרמניה בגימנסיה נבון
משלחת האן מונדן גרמניה בגימנסיה נבון

אירועי השבוע בגימנסיה

הישג אדיר לגימנסיה נבון חולון

בית הספר נבחר לאחד מבתי הספר האפקטיביים ביותר בישראל!

הצטיינות בשיעור מקבלי תעודת הבגרות, בגיוס לצה"ל,

בחינוך המיוחד ובעשייה ערכית התנדבותית למען החברה והקהילה. 

סיור של מגמת אומנות
סיור של מגמת אומנות
סיור של מגמת אומנות
סיור של מגמת אומנות
סיור של מגמת אומנות
סיור של מגמת אומנות
סיור של מגמת אומנות
סיור של מגמת אומנות
סיור של מגמת אומנות
בנות שכבת ח' באירוע העצמה
בנות שכבת ח' באירוע העצמה
בנות שכבת ח' באירוע העצמה
בנות שכבת ח' באירוע העצמה
משלחת ברלין הגיעה לגימנסיה
משלחת ברלין הגיעה לגימנסיה
נפרדעם ממשלחת האן מונדן גרמניה
אירוע ההעצמה-הכרזה
קבלת שבת בשכבת י"ב
בנות שכבת ח' באירוע העצמה
בנות שכבת ח' באירוע העצמה
בנות שכבת ח' באירוע העצמה
בנות שכבת ח' באירוע העצמה

אירועי השבוע בגימנסיה

שבוע הבטיחות בדרכים
שבוע הבטיחות בדרכים
שבוע הבטיחות בדרכים
שבוע הבטיחות בדרכים
שבוע הבטיחות בדרכים
שבוע הבטיחות בדרכים
שבוע הבטיחות בדרכים
שבוע הבטיחות בדרכים
שבוע הבטיחות בדרכים
שבוע הבטיחות בדרכים
שבוע הבטיחות בדרכים
שבוע הבטיחות בדרכים
שבוע הבטיחות בדרכים
שבוע הבטיחות בדרכים
שבוע הבטיחות בדרכים
שבוע הבטיחות בדרכים
שבוע הבטיחות בדרכים
שבוע הבטיחות בדרכים
שבוע הבטיחות בדרכים
שבוע הבטיחות בדרכים
שבוע הבטיחות בדרכים
שבוע הבטיחות בדרכים
שבוע הבטיחות בדרכים
שבוע הבטיחות בדרכים
סדנת יועצות לגילוי הזהות החינוכית
סדנת יועצות לגילוי הזהות החינוכית
סדנת יועצות לגילוי הזהות החינוכית
סדנת יועצות לגילוי הזהות החינוכית
סדנת יועצות לגילוי הזהות החינוכית
סדנת יועצות לגילוי הזהות החינוכית
סדנת יועצות לגילוי הזהות החינוכית
סדנת יועצות לגילוי הזהות החינוכית
סדנת יועצות לגילוי הזהות החינוכית
מנהלת המחוז- חיה שיטאי בגימנסיה
שבוע גדנ"ע
שבוע גדנ"ע
שבוע גדנ"ע
שבוע גדנ"ע
שבוע גדנ"ע
חג הסיגד
חג הסיגד בנבון
חג הסיגד בגימנסיה
חג הסיגד בגימנסיה
חג הסיגד בגימנסיה
חג הסיגד בנבון
יום האלימות נגד נשיפ
יום האלימות נגד נשיפ
יום האלימות נגד נשיפ
יום האלימות נגד נשיפ
סדנת הדפסים מגמת אומנות
סדנת הדפסים מגמת אומנות
סדנת הדפסים מגמת אומנות
סדנת הדפסים מגמת אומנות
סדנת הדפסים מגמת אומנות
סדנת הדפסים מגמת אומנות
סדנת מיניות
סדנת מיניות

מנהלת המחוז בגימנסיה, שבוע גדנ"ע, חג הסיגד וסדנת אומנות

ככה זה שאנחנו בית הספר הכי טוב בארץ

גימנסיה נבון זכתה בפרס ראש העיר על היותנו בית-ספר מצטיין בעיר!

הפרס, בסך 30,000 ש"ח יוענק על-ידי ראש העיר מר מוטי ששון 

ביום רביעי 05.02.20 בבית הספר.

ח'   נרות  והלכה כבית  הילל

משפחת נבון מאחלת

!חג אורים שמח

נבחרת קט-רגל מקום 1
נבחרת קט-רגל מקום 1
מגמת רפואה בסיור בטבע
חנוכה עם הגימלאים
חנוכה עם הגימלאים
לומדים במהלך סופ"ש לבגרות
חוגגים יום הולדת לאיילת
מזל טוב לאיילת
מזל טוב ללי ארווס

20

20

20

20

20

משפחת נבון מאחלת

בְּרָכוֹת לְשָׁנָה חדָשָׁה

01.2020

 

נבון תמיד במקום ראשון!

20

20

20

20

20

20

20

אירוע מש"צים
אירוע מש"צים
תלמידי ח' במרכז יזמות טכנולוגית
יום המורה בנבון
יום המורה בנבון
תלמידי י"א מלמדים באמירים
תלמידי י"א מלמדים באמירים
אירוע מש"צים
תלמידי י"א מלמדים באמירים
יום המורה בנבון
יום המורה בנבון
יום המורה בנבון
יום המורה בנבון
תלמידי ח' במרכז יזמות טכנולוגית

יום המורה, אירוע מש"צים, ביקור במרכז יזמות טכנולוגית

ותלמידי יא' מלמדים אנגלית בביה"ס אמירים

סיור תלמידות במכללת אפקה
סיור תלמידות במכללת אפקה
Screenshot_20200109-171752_WhatsApp
אריק זאבי בנבון
אריק זאבי בנבון
סיור בנות במכללת אפקה
אריק זאבי בנבון
ספורט אצלנו במקום ראשון
סיור בנות במכללת אפקה
סיור תלמידות במכללת אפקה

אריק זאבי בנסון, סיור תלמידות במכללת אפקה

ואירוע ספורט בית ספרי

מצלמים סרטי גמר, שבוע המיניות, מארחים את הגימלאים,

בגרויות ותערוכה וגם פרויקט עידוד קריאה ב"אמירים"

מגמת תקשורת בצילומי סרט
מצלמים את שימי ריגר לסרט גמר
מגמת תקשורת בצילומי סרט
שבוע המיניות בגימנסיה
שבוע המיניות בגימנסיה
שבוע המיניות בגימנסיה
שבוע המיניות בגימנסיה
שבוע המיניות בגימנסיה
מעודדים קריאה בביה"ס אמירים
כתב  הפלילים מאור צור בהרצאה
כתב  הפלילים מאור צור בהרצאה
תערוכה של שני סאסי שלנו
בגרות באנגלית
מארחים את  הגימלאים היקרים
מלמדים גימלאים להשתמש בסמארטפון
מעודדים קריאה בביה"ס אמירים
צילום עם הגימלאים היקרים
מעודדים קריאה בביה"ס אמירים
מעודדים קריאה בביה"ס אמירים
כתב  הפלילים מאור צור בהרצאה
מצלמים את שימי ריגר לסרט גמר
יום המח_ר 2020
יום המח"ר 2020
יום המח"ר 2020
יום המח"ר 2020
יום המח"ר 2020
יום המח"ר 2020
יום המח"ר 2020
יום המח"ר 2020
יום המח"ר 2020
יום המח"ר 2020
יום המח"ר 2020
יום המח"ר 2020
יום המח"ר 2020
יום המח"ר 2020
יום המח"ר 2020
יום המח"ר 2020
יום המח"ר 2020

יום המח"ר בגימנסיה-הרצאות ופעילויות מגוונות וביניהן סדנאות אפייה, קרימינולוגיה, רפואה, מוסיקה, כיפת ברזל, התנהלות כלכלית, ריקוד ומה לא!

לחצו על הכפתור מטה לגלריה המלאה והמרשימה של יום המח"ר

ככה זה שאנחנו בית הספר הכי טוב בארץ

גימנסיה נבון זכתה בפרס ראש העיר על היותנו

בית-ספר מצטיין בעיר! הפרס, בסך 30,000 ש"ח. מצפים לבואו של ראש העיר מר מוטי ששון ביום רביעי 05.02.20 לבית הספר.

וזהבית סמואל המורה האגדית שלנו סגנית המנהל חט"ב, זכתה בפרס אשת חינוך מצטיינת של העיר חולון. היא נבחרה על היוזמה, ההשפעה, המקצועיות והאיכפתיות הרבה וקידום התלמידים. כבוד לבית הספר וכבוד לעיר- זהבית היא לב אחד גדול!

טקס קבלת פרס מצויינות
טקס קבלת פרס מצויינות
טקס קבלת פרס מצויינות
טקס קבלת פרס מצויינות
טקס קבלת פרס מצויינות
טקס קבלת פרס מצויינות
טקס קבלת פרס מצויינות
טקס קבלת פרס מצויינות
טקס קבלת פרס מצויינות
טקס קבלת פרס מצויינות
טקס קבלת פרס מצויינות
טקס קבלת פרס מצויינות
סדנת "שלום פנימי" במואה
סדנת "שלום פנימי" במואה
סדנת "שלום פנימי" במואה
סדנת "שלום פנימי" במואה
פרויקט המעורר-קבלת השונה
סדנת "שלום פנימי" במואה
פרויקט המעורר-קבלת השונה
פרויקט המעורר-קבלת השונה
סדנת "שלום פנימי" במואה
פרויקט המעורר-קבלת השונה
מפגש הצלחה
יום המח"ר 2020
יום המח"ר 2020
יום המח"ר 2020
יום המח"ר 2020

מקום ראשון בסטריט בול מחוזי, בנות במקום רביעי

ותלמידי שכבת י' בכנס מרכזי קשת עירוני

מקום ראשון בסטריט בול מחוזי
מקום ראשון בסטריט בול מחוזי
בנות במקום רביעי בסטריט בול
מקום ראשון בסטריט בול מחוזי
כנס עירוני של מרכזי קש"ת
כנס עירוני של מרכזי קש"ת
כנס עירוני של מרכזי קש"ת
כנס עירוני של מרכזי קש"ת
כוכבים

חגיגות פורים בגימנסיה

חוגגים פורים
חוגגים פורים
חוגגים פורים
חוגגים פורים
חוגגים פורים
חוגגים פורים
חוגגים פורים
חוגגים פורים
חוגגים פורים
חוגגים פורים
חוגגים פורים
חוגגים פורים
חוגגים פורים
חוגגים פורים
חוגגים פורים
חוגגים פורים
חוגגים פורים
חוגגים פורים
חוגגים פורים
חוגגים פורים
חוגגים פורים
חוגגים פורים
חוגגים פורים
חוגגים פורים
חוגגים פורים
לא מתבלבלים-חוגגים פורים
חוגגים פורים
חוגגים פורים
חוגגים פורים
חוגגים פורים
חוגגים פורים
חוגגים פורים

בפעם השניה בתוך ארבע שנים זכתה גימנסיה נבון בתואר "ביה"ס המצטיין בחולון" מטעם ראש עיריית חולון, מר מוטי ששון 👨‍⚖️ כבוד גדול! 🏆
בטקס מרגש העניק ראש העיר את הפרס, על-סך 30,000 ש"ח 🏺,

לכלל מורי ביה"ס. שנמשיך כולנו להוביל, לקדם, ליצור וליזום!
תודה גדולה לראש העיר, למנהלת מינהל החינוך אריאלה קידר, ולמנהלת האגף לחינוך על יסודי גלית בר-אל, על תמיכתם והוקרתם לכל אורך הדרך!

קרנבל פורים יפהפה ושמח נחגג ברוב הוד והדר

קליפ של 100 מורים ל-1000 תלמידים מקסימים!

ואל תשכחו: מה שיהיה יהיה, אין לנו צד בזה, הגורל ייסתדר עם עצמו.

השנה, בצל הקורונה הטקס הוכן מרחוק: כל קטעי הקריאה, השירים והטקסטים הוקלטו בבתים ונערכו לסרט מרגש מאוד, אתם מוזמנים לצפות ולקחת חלק בטקס

גם בימי הקורונה תלמידי נבון מתנדבים

בקליפ שהפיקה הילה אגסי רכזת שכבת י"ב מוצגות חוויות מיוחדות של צוות חינוך החטיבה העליונה כפי שתועדו במשך שלוש שנים. הקליפ המרגש הוא מזכרת לתקופה החשובה והמשמעותית של הצוות ושל התלמידים

טקס יום הזכרון לחללי צה"ל

ונפגעי פעולות האיבה 

שכבת יא' בטקס מיוחד ומרגש

bottom of page