תנאי קבלה למגמת טכמ

תלמידי סייבר שלמדו סייבר בחטיבת הביניים 

מתקבלים אוטומטית למגמת טכמ.

תלמידים שלא מגיעים מסייבר: עליהם לעבור קורס במהלך הקיץ.

בתום הקורס יחליט רכז המגמה לגבי התאמת התלמיד/ה למגמה.

תנאי הסף:

מתמטיקה הקבצה א'-ציון 80 לפחות

אנגלית הקבצה א'- ציון 80 לפחות

בהצלחה!

כתובת: רחוב גצל קרסל 2 קרית בן גוריון חולון  *  טל' 03-5529563  פקס 03-5532672

        סמל מוסד: 544528   *   Navonhs@gmail.com  :אימייל