top of page

מדעי הבריאות - רפואה 

בבסיס התכנית עומדת ההכרה בחשיבותה של חשיפת בני נוער לעולם הרפואה המתקדם ולמגוון מקצועות הבריאות. במסגרת ההתנסות הקלינית ישולבו התלמידים במערך ההתנדבות של מד"א כאנשי צוות באמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ ובבנק הדם וכן במחלקות שונות.

 

בוגרי המגמה יהוו פוטנציאל לעתודה איכותית רפואית. המקצוע המוביל במגמה הינו מדעי בריאות ברמה של 5 יח"ל ומקצוע התמחות במערכות רפואיות, עבודת גמר ברמה של 5 יח"ל ומקצוע מדעי ברמת 5 יח"ל.

 

תנאי קבלה למגמה: ממוצע 80 בתעודה, הקבצה א' במתמטיקה, הקבצה א' באנגלית, ציון 80 במדעים.

מועדי המבחנים וראיונות הקבלה יפורסמו כאן באתר ביה"ס.

מגמת רפואה.jpg

סיור מגמת רפואה

            סרט שצולם במגמת מדעי הבריאות בגימנסיה נבון:

חשיפת תלמידי המגמה לעולם הרפואה 

bottom of page