top of page

מגמת פיסיקה

מגמת פיסיקה.jpg

תוכנית הלימודים במגמה

כיתה י'

מבוא לפיזיקה: מושגי יסוד, גדלים פיזיקליים, יחידות, תצוגת מספרים ברישום מדעי, האורך, הזמן, השטח, הנפח, המרות בעזרת חזקות 10, כוח, משקל, מסה, וקטורים.

סטאטיקה: שיווי משקל.

קינמאטיקה: כל התנועות, זריקות.

כיתה יא'

דינאמיקה (תורת התנועות והכוחות), אנרגיה, סיבוב, התנגשויות, תנודות, כבודה.

ניסויים במכניקה, תורת האור והגלים.

כיתה יב'

תורת החשמל: אלקטרוסטטיקה, מעגלי זרם, אלקטרומגנטיות.

קרינה וחומר: תורת האטום, פיזיקה מודרנית.

-התלמידים ניגשים לבחינת הבגרות בסוף יב'. הבחינה מתחלקת לשני חלקים, עיוני ומעשי (מעבדה).

הבגרות בפיזיקה פותחת הרבה דלתות. היא מהווה תנאי להמשך לימודים בטכניון לכל הפקולטות. ביתר האוניברסיטאות היא חיונית למקצועות הריאלים (ארכיטקטורה, רפואה, הנדסה וניהול, אלקטרוניקה.. ועוד). 

bottom of page