top of page

אורחות חיים בגימנסיה נבון

"ההבדל בין מה שאנחנו עושים  לבין מה שאנחנו מסוגלים  לעשות,

מספיק כדי לפתור את רוב בעיות העולם" (מהטמה גנדי)

 

לכולנו חשוב לחיות באקלים בית ספרי מכבד ותומך, אקלים המשרה אוירה לימודית וחברתית חיובית. לשם כך נבנו נהלי התנהגות מחייבים.

בית הספר קורא לכל הבאים בשעריו - תלמידים, הורים ומורים - לכבד חוקים אלה, לכבד איש את רעהו ולהימנע מהתנהגות שאינה הולמת את ערכי בית הספר וערכי הקהילה כולה.

 

האקלים במוסד החינוכי הוא גורם מרכזי המשפיע על יצירת סביבה המאפשרת ביטחון אישי ותחושת שייכות, שבקיומם מובילים לצמצום האלימות וביטויי התנהגות סיכונית ובה בעת מקדמים ערכי כבוד לחברה, שכל מהותם בדאגה לאחר, בנתינה ללא תמורה ובהיותנו חלק מקהילה.

 

זכותו הבסיסית של תלמיד בגימנסיה ע"ש יצחק נבון היא ללמוד ולהתחנך, להרחיב דעת ולחוש שייך ומשמעותי. חובתו של המוסד - ללמדו, להשכילו ולחנכו בהתאם לתכנית הלימודים, המענים הרגשיים וערכת ארגז הכלים, הנחוצה לקראת היציאה לחיים. בית הספר יכול להצטיין במשימתו הלאומית לחינוך, רק כאשר התלמיד מכוון להשגת יעדי התפתחותו ודואג למלא אחר כל הנדרש ממנו בהיבט ההתנהגותי , הערכי ובמטלות התוכן השונות.

לפיכך, בא תקנון זה להגדיר במדויק את זכויותיו וחובותיו של כל תלמיד בבית הספר, מתוך הבנה והסכמה הדדית כי לכל התלמידים אותן זכויות, וכי הפרת זכויות התלמיד או זכויות חברו פוגעת באיכות החיים בבית הספר ובזכותו הבסיסית ללמוד ולהתחנך כראוי.

כבוד האדם:

 • בבית ספרינו נוהגים בכבוד, בשוויון והגינות - מורים, תלמידים, הורים וצוות העובדים.

 • בבית ספרינו לא תתקבל התנהגות אלימה פיזית ו/או מילולית (במתכוון או שלא במתכוון). בכל מקרה של הפרת כלל התנהגות זה תחול התגובה ההולמת לחומרת האירוע. התגובה תכלול בירור, שיחה עם ההורים והרחקה מלימודים (מספר הימים עפ"י חומרת האירוע).

איכות הסביבה:

 • כולנו - תלמידים, צוות בית הספר ואורחיו -  זכאים להימצא בבית ספר נקי, אסתטי ומסודר.

 • כולנו אחראים לביצוע תורנויות לצורך שמירה על ניקיון בית הספר.

 • אחריותו של כל תלמיד לנהוג בכבוד כלפי רכושו של הזולת ורכוש ביה"ס. 

 • בנבון אנו מגינים על סביבת החיים הטבעית באמצעות מימוש עקרונות "ירוקים" ויחס ידידותי לסביבה, ובכללם מניעת הדפסות מיותרות, העברת דואר במייל ובמערכת הסקולי ומחזור נייר.

השחתת רכוש וונדליזם אסורים בהחלט!

 • כל פגיעה/השחתה של רכוש ביה"ס תוביל לתגובה המתבקשת בהתאם לחומרת האירוע. התגובה תכלול שיחה עם ההורים, תשלום בגין הנזק ו/או תיקון הנזק וסיוע לשיפור חזות בית הספר.

 • כל שיעור חינוך בבית הספר יפתח בנקיון שולחנות וכיסאות. כל תלמיד אחראי באופן מלא לנקיון השולחן והכסא שלו.

נוהלי התנהגות בבית-הספר ובכיתה:

 • יש להגיע לבית הספר בכל יום בשעה היעודה.

 • עם הישמע הצלצול על התלמידים והמורים להיכנס לכיתה.

 • בעת כניסת המורה יקבלו אותו התלמידים בעמידה.

 • חל איסור מוחלט להסתובב במסדרונות בית הספר בעת השיעורים.

 • אין לאכול בשעת השיעור. לעיסת מסטיק אסורה בהחלט.

 • בתום יום הלימודים יש להפוך את הכיסאות ולכבות את המזגנים והאורות (באחריות התורנים והמורה המלמד בכיתה בשיעור האחרון).

 • על התלמידים חל איסור מוחלט להיכנס לחדר המורים בהפסקות ובזמני השיעורים.

 • חדר המורים אינו מקום התכנסות והתדיינות עם מורים ו/או תלמידים ו/או הורים.

 • חל איסור מוחלט על שימוש בפלאפונים/איפדים בזמן השיעור, כולל הטענתם. כל שימוש במכשירים טכנולוגים יגרור החרמה מידית. המכשיר יוחזר לתלמיד החל מהשעה 14:00 בשיחה עם רכזת משמעת.

 • המורה הוא הסמכות בכיתה ויש להישמע להוראותיו.

 

הופעה נאותה:

ישנה חשיבות רבה לקיומה של תלבושת אחידה בביה"ס. לבושו של האדם הוא  כבודו  ומבטא את יחסו הערכי למקום. עלינו לזכור, כי תלבושת אחידה מקדמת גם ערכים חברתיים ומונעת מהפערים הסוציו אקונומיים לבוא לידי ביטוי בחוויה היומיומית של התלמיד.

תחומי אחריות התלמיד:

על התלמיד להגיע לביה"ס ולפעילויות חוץ-בי"ס בתלבושת אחידה ובתספורת מכבדת.     

 

תלבושת אחידה הינה:

 • חולצה קצרה (טי-שרט) חלקה בצבע אחיד, עם סמל ביה"ס המוטבע עליה.

 • יש לשמור על שלמות החולצה (אין לגזור לקצר או לשנות החולצה – במקרה מעין זה, החולצה לא תוכר כתלבושת).

 • מכנסים  ארוכים או מכנס קצר בצבע אחיד ללא קרעים גלויים או מכוסים נושק לגובה הברך.                             .                                                                                                     

 • חולצה/אימונית (סווטשרט), סוודר, ז'קט או מעיל - חלקים  בצבע אחיד

 • נעלhho/סנדלים, ובתנאי שהם סגורים מאחור.

על התלמיד להופיע בתלבושת תקנית במשך כל שעות הלימודים ולכן חל איסור מוחלט על החלפת החולצות (הן בכיתה והן במהלך ההפסקות).

בטקסי יום הזיכרון ליצחק רבין ז"ל, י"א חללי מינכן, יום השואה ויום הזיכרון לחללי צה"ל, חובה להגיע בחולצת בי"ס לבנה/חולצה לבנה חלקה.

לשיעורי חנ"ג חובה על התלמידים להגיע בתלבושת ספורט מלאה הכוללת: חולצה קצרה/ארוכה שעליה מוטבע סמל בית הספר (בצבע טורקיז), מכנסים קצרים (שחור/כחול) או טרנינג שעליו מוטבע סמל ביה"ס ונעלי ספורט.

במקרה של הפרה

דרכי הפעולה

תלמידי חטיבה עליונה:

תלמיד ללא תלבושת יידרש  לגשת למזכירות ולהירשם.

על התלמיד לשמור את פתק ההרשמה לאורך יום הלימודים כולו, ולהציג אותו בפני כל מורה המבקש זאת.

במקרה של רישום ראשון: מחנכת הכיתה תיודע.

במקרה של רישום שני: רישום במזכירות ושיחת משמעת עם המחנכת.

במקרה של רישום שלישי: מכתב להורים בחתימת רכזת המשמעת של ביה"ס.

במקרה של רישום רביעי: הרחקה מיום לימודים אחד

 

דרכי הפעולה

תלמידי חטיבת הביניים

תלמידי חטה"ב שיגיעו ללא תלבושת יוכנסו לביה"ס וצוות ביה"ס יצור קשר עם הורי התלמיד. התלמיד יסיים את יום הלימודים בשעה 12:00 ותרשם לו הערת תלבושת  בסקולי.

תלמידי חטיבה עליונה

תלמיד ללא תלבושת יידרש  לגשת למזכירות ולהירשם.

על התלמיד לשמור את פתק ההרשמה לאורך יום הלימודים כולו, ולהציג אותו בפני כל מורה המבקש זאת.

במקרה של רישום ראשון: מחנכת הכיתה תיודע.

במקרה של רישום שני: רישום במזכירות ושיחת משמעת עם המחנכת.

במקרה של רישום שלישי: הרחקה מיום לימודים אחד

נוכחות ועמידה בלוח זמנים (איחורים והיעדרויות):

יום הלימודים בבית ספרנו מתחיל בשעה 8:30 בדיוק, למעט שעות אפס, בהן  יתחילו הלימודים בשעה 7:45. במטרה לאפשר פתיחת יום ללא הפרעה ובסדר  מלא, ביה"ס לא יאפשר כניסת תלמידים שיאחרו בבוקר לשיעור הראשון.  התלמידים המאחרים ידרשו להמתין בפרגולת החצר הראשית עם חבר הנהלה תורן עד לתום השיעור הראשון וישתלבו מיד בתחילת השיעור השני. שעה זו תחשב במניין שעות ההיעדרות ותועבר באופן מידי לרכז השכבה לטיפול.

 

תחומי אחריות התלמיד:

 1. בבית ספרינו חלה חובת נוכחות מלאה בשיעורים ובפעילויות החברתיות.

 2. איחור – כניסה לשיעור עד 10 דקות מתחילתו. איחור מעל 10 דקות ייחשב להיעדרות.

 3. תלמיד לא ייעדר מבית הספר ללא סיבה מוצדקת. רצוי לתאם ביקורים אצל רופא משפחה, רופא שיניים ורופאים מקצועיים לשעות אחה"צ.

 4. באחריותו של התלמיד להשלים את החומר הנלמד בכל מקרה של היעדרות ולהציג אישורים ביום החזרה ללימודים ועד לשבוע מחזרתו.

היעדרות מוצדקת : אישור על היעדרות מרופא מעל 5 ימים, אישור מהצבא, מבחן תיאוריה ראשון וטסט ראשון, אישור מבי"ח ואירוע שמחה או אבל מדרגה ראשונה. תלמיד הנעדר מהלימודים מעל ל-30% במקצוע שבו הוא ניגש לבגרות, לא יהיה זכאי לציון בית-ספרי, אלא אם המועצה הפדגוגית תאשר את היעדרותו (בהתאם לחוזר מנכ"ל/סב/5 א' י"ז טבת תשס"ב 1.2.2002).

במקרה של הפרה

דרכי הפעולה

תלמידי חטיבת הביניים

איחור בראשית יום הלימודים:

תלמיד שיאחר לשיעור הראשון ימתין בשער ביה"ס עד לראשית השיעור השני ולא יורשה להיכנס לשיעור הראשון. האיחור יחשב כהיעדרות ויספר במניין המנות. נציג ההנהלה יוודא העברת שם התלמיד לרכז השכבה לטובת עדכון האירוע במשוב.

הפרה ראשונה ושניה:

תיעוד האיחור במשוב

הפרה שלישית:

שיחה טלפונית עם ההורים כולל עדכון במשוב.

הפרה רביעית:

תתקיים פגישה בהשתתפות רכז השכבה וההורים, בה יתקבלו החלטות פדגוגיות (בכלל זה השעיה מלימודים) והורדת ציון בהתנהגות.

תלמידי חטיבה עליונה

תלמיד מאחר יכנס לשיעור רק עם פתק הרשמה ממזכירות החטיבה העליונה.

החל מהאיחור השישי בכל סימסטר, התלמיד לא יורשה להיכנס לשיעור והאיחור ייחשב כחיסור לא מוצדק.

התנהגות בזמן שיעור

 

תחומי אחריות התלמיד:

אצלנו זכאים התלמידים והמורים לנהל שיעור ללא הפרעות.

 • התלמידים יקבלו את המורה בקימה שקטה ומסודרת.

 • התלמידים יקפידו על הבאת הציוד הנדרש לשיעורים ולהוציאו בתחילת השיעור.

 • התלמידים יקפידו על הכנת שיעורי הבית.

 • בזמן השיעור יש להימנע מהפרעות ולהקפיד על תרבות שיח.

במקרה של הפרה

דרכי הפעולה

הפרה ראשונה ושנייה

המורה המקצועי יתעד בקצרה את ההפרעה במשוב.

הפרה שלישית

תלמיד שהפריע באותו מקצוע – תתקיים שיחה בינו לבין המורה המקצועי ותיעודה במשוב.

הפרה רביעית, בכל המקצועות

יידוע ההורים טלפונית (על ידי מחנך הכיתה).

הפרה חמישית

פגישה בהשתתפות ההורים, התלמיד, המורה הרלבנטי, מחנך הכיתה ורכז השכבה, בה יתקבלו החלטות לגבי המשך הטיפול בנושא, תיעודה על ידי הרכז, הפחתת ציון ההתנהגות בתעודה ויידוע המנהל.

הפרה שישית ואילך

כינוס מועצה פדגוגית מיוחדת בראשות מנהל ביה"ס ובהשתתפות הגורמים הרלוונטיים לצורך קבלת החלטות וביצוען בעניין זה.

 

 

שימוש אישי באמצעים טכנולוגיים (טלפונים סלולריים, מצלמות וכד')

 

 • תחומי אחריות התלמיד:

 • כל שימוש במכשירי טכנולוגיה אישית בכלל ובטלפון נייד בפרט, במהלך השיעור ובזמן הבחינות, אסור בהחלט – למעט השימוש מסיבות פדגוגיות המאושרות על-ידי המורה בכיתה (למשל – שימוש בטלפון הסלולרי עבור ספר דיגיטלי).

 • יש להשאיר את המכשיר בתיק כשהוא במצב סגור וכבוי. אין להציבו בשום מקרה על השולחן בכיתה, למעט מקרים חריגים באישור המחנך/ההנהלה.

 • צילום בזמן שיעור או הפסקה באמצעות מצלמה או טלפון נייד- אסור בהחלט (על פי סדר החוק הפלילי).

 • צילום במהלך פעילות בית ספרית או מחוץ לביה"ס ייעשה בהתאם להוראות הצוות החינוכי ובתנאי שלא יפגע בכבוד המצולם וצנעת הפרט.

 • מומלץ לתלמידים לא להביא מכשירים ניידים לבית הספר. ביה"ס אינו אחראי לנזק שיגרם למכשיר, לאובדנו או גניבתו.

 

במקרה של הפרה

דרכי הפעולה

הפרה ראשונה

החרמת הטלפון ע"י המורה המקצועי. הטלפון יוחזר החל מהשעה 14:00 ע"י רכזת משמעת. תיעוד הפרת משמעת במשוב.

הפרה שנייה

החרמת הטלפון ויידוע ההורים טלפונית (באחריות המורה המקצועי), תיעוד הפרת משמעת במשוב. הטלפון יוחזר  החל מהשעה 14:00 ע"י רכזת משמעת.

הפרה שלישית

החרמת הטלפון, תיעוד במשוב, הטלפון יוחזר להורים ע"י רכזת משמעת רק לאחר שיחה עם התלמיד והוריו .

* במקרה של שימוש במכשיר נייד לצורך צילום/הקלטה בין כותלי ביה"ס או ללא ידיעת המצולם, ייחשב הדבר כאירוע משמעתי (פלילי) חמור ויטופל בהתאם.

 

טוהר הבחינות

טוהר הבחינות הינו ערך רב מעלה, המקפל בתוכו יושר אישי, אחריות וכבוד, הניצבים בראש סולם הערכים האוניברסאליים. פגיעה בטוהר הבחינות מערערת את האמון ההדדי הקיים בין המבוגרים לתלמידים ואותותיה ניכרים במערכת היחסים הבינאישית והמקצועית. זכרו, כי נכון יותר לגשת למורה, להסביר את הקשיים ולאתר את הפתרון מאשר לבחור בחוסר יושרה וכבוד.

תחומי אחריות התלמיד:

התלמיד יקפיד לציית להוראות והנחיות המורה לפני המבחן, בעת המבחן ובסיומו.

בכל מבחן שיתקיים, התלמידים נדרשים להניח את תיקיהם בקדמת הכיתה, צמוד ללוח, כשהמכשירים הסלולאריים על שולחן המורה כבויים.

אין לשוחח בעת המבחן ואין להעתיק מכל מקור שהוא.

אין יציאה בזמן הבחינה מהכיתה, מכל סיבה שהיא.

דרכי הפעולה

תלמיד שנחשד בהעתקה:

המבחן יפסל ולא ייבדק כלל

תלמיד שנתפס בעת העתקה:

התלמיד יקבל אפס ולא יורשה לגשת למועד ב'.

אפשרות לערעור תתקיים רק במועצה פדגוגית מיוחדת בהשתתפות מנהל ביה"ס.

 

נוהל שחרור תלמידים

שחרור תלמידים מבית הספר לפני תום יום הלימודים, ייעשה ע"י  מחנך הכיתה (ובהיעדרו – על ידי רכז השכבה), לאחר הצגת אישור חתום ע"י ההורים.

 • חובה על ההורים להגיע לביה"ס לקחת את התלמיד, או, לחילופין לשלוח אישור כתוב על הבקשה לשחררו באופן עצמאי.

 • חלה חובת היידוע להורים טלפונית.

 

בשעת חלון חל איסור לצאת מביה"ס. כאשר במערכת התלמיד מופיעות שעתיים חלון רצופות (בחט"ע בלבד), יש להצטייד באישור קבוע ורשמי שיונפק לכל תלמיד (על סמך אישור הורים ומחנכת) ליציאה מביה"ס. יש לשמור אישור זה עד סוף שנה"ל. יונפק אישור חלופי ולא תהיה אפשרות יציאה מתחום בית הספר ללא אישור זה, בצמוד לכרטיס תלמיד.

נוהל הרחקה מבית הספר (השעיה)

הרחקה הינה אמירה משמעותית של ביה"ס, בעקבות התנהגות המפרה את כללי המקום והכבוד. ההרחקה הינה הזדמנות לתלמיד ולהוריו לחשיבה ולשיח משמעותי באשר להמשך הדרך.

 

 1. בכל מקרה של אלימות מילולית ו/או פיזית – יורחק התלמיד לאחר הודעה טלפונית להוריו ובאישור רכז שכבה בלבד.

 2. קבלת ההחלטה להרחקת תלמיד תבוא תמיד לאחר היוועצות בין מחנך הכיתה, הרכז והמורה הרלוונטי וביידוע מנהל.

 3. טרם ההרחקה יתקיים שיח בהשתתפות ההורים, התלמיד, המורה הרלוונטי, מחנך הכיתה ורכז השכבה, שיתועד במשוב. בעקבות ארועי אלימות ההרחקה תהיה  מיידית והשיח יתקיים עם חזרת התלמיד.

 4. לאחר השיחה יישלח מכתב סיכום להורים שיתייחס להחלטות שהתקבלו בנושא, אחריות הביצוע ולוחות הזמנים למשוב. עותק יישמר בתיקו האישי של התלמיד.

 5. הרחקה מעבר ליום אחד מחייבת אישור מנהל ביה"ס.

התנהגויות סיכוניות (עישון/אלכוהול):

תחומי אחריות התלמיד:

 • חוזר מנכ"ל קובע שחל איסור מוחלט על עישון במקום ציבורי בכלל ובכל שטח ביה"ס בפרט, כולל ברחבה שלפני שער הכניסה לביה"ס. 

 • השימוש בנרגילה דינו כעישון.

 • אסור לצאת משטח בית הספר כדי לעשן.

חל איסור חמור על הכנסת משקאות חריפים למוסד החינוך ועל שתייתם, בכלל זה בטיולים שנתיים ומסיבות.

במקרה של הפרה

דרכי הפעולה

תלמיד שנתפס מעשן:

הרחקה מיידית מביה"ס, תוך דיווח על האירוע להוריו והזמנתם לשיחה  

תלמיד שנתפס עם אלכוהול בפעילות חוץ-בי"ס:

החזרה מיידית של התלמיד מהפעילות במימון ההורים ובידיעתם וטיפול משמעתי בהתאם לנהלי ביה"ס ולהחלטת המועצה הפדגוגית.

 

מבחנים:

 • התלמיד יקבל מראש את לוח האירועים והמבחנים.

 • חומר הלימוד למבחן יימסר על ידי המורה שבוע מראש (באחריות המורה והתלמידים).

 • תלמיד ייבחן לכל היותר בשלושה מבחנים בשבוע (פרט למבחנים חוזרים) ובכל מקרה לא ייבחן בשני מבחנים ביום אחד.

 • תלמיד יקבל את המבחן בחזרה (כולל טופס) לא יאוחר משבועיים מיום כתיבתו, להוציא במקצועות ספרות, תנ"ך, היסטוריה ואזרחות שיוחזרו בתום שלושה שבועות.

 • התלמיד יקבל את הציון באופן חסוי ולא על ידי פרסום בלוח המודעות או הקראתו בכיתה.

 • תלמיד שנעדר יום לפני מבחן או בשיעורים שלפני המבחן, ייבחן רק  בתנאי שהביא אישור מתאים (אישור מהצבא או אישור רפואי. אישור הורים יתקבל רק פעמיים בשנה).ללא אישור לא ייבחן.

 • במקצועות שפתיים יתואמו שתי בחינות במחצית, לצד הערכה חלופית.

 

בחנים:

בוחן יכול להיערך ללא הודעה מוקדמת, לא יותר מ 15 דקות, על שלושת השיעורים האחרונים בלבד. אין חובה למסור הודעה מראש על קיום בוחן.

 

מדיניות מבחנים במתמטיקה שש-שנתי:

 • במקצוע מתמטיקה יתקיימו בכל רמות הלימוד ובכל הכיתות שלושה מבחנים בכל מחצית.

 • ציון ממוצע הבחינות יתבסס על שני המבחנים הגבוהים ביותר.

 • תלמיד שיהיה זכאי למועד ב' באחת הבחינות במתמטיקה יוכל לגשת למועד רק בתום המחצית, על כל היקף החומר שנלמד במחצית וללא קשר למבחן המסוים שבגינו ניגש.

 • תלמיד יהיה זכאי למועד ב' במתמטיקה רק במקרה בו נעדר היעדרות מוצדקת (אישור הורים יתקבל רק פעמיים בשנה).

 • לאור מדיניות זו, אין אפשרות למועד ב' לשיפור ציון במתמטיקה.

 

הערכה חלופית ומעצבת:

בכל מקצוע, למעט מתמטיקה, תתקיים בחינה אחת במחצית ולצידה הערכה חלופית (תיק עבודות, עבודה, הצגת נושא/דיון בכיתה, יצירה ועוד), בהתאם לכללים הבאים:

במקצוע בן 2 ש"ש - הערכה חלופית אחת

במקצוע בן 3-4 ש"ש - שני מדדי הערכה חלופית

במקצוע בין 5-8 ש"ש - שלושה מדדי הערכה חלופית

הערכה וציונים:

הערכה תיעשה בלוח שיקבע ע"י רכז/ת השכבה, בהתאם להגדרת רכזי המקצוע.

כל שינוי/ביטול מדד הערכה יעשה באישור רכז מקצוע ובשיתוף רכז שכבה.

בכל מקצוע בגרות יתוכננו שתי מתכונות. לא תתקיים מתכונת נוספת שנעדר\ה ממתכונת אחת.

נוסחת הרכב הציון וסיליבוס הלמידה ימסר לכל תלמיד בראשית השנה ויפורסם במשוב

בכל מועצה פדגוגית יוצג מדד הערכה אחד, לפחות.

בתום הרבע הראשון - תבחן מימוש תכנית הערכה.

שכבה ט'- תפעל בהתאם למדיניות התיכון בכל הנוגע למדדי הערכה ותקנון משמעת.

 

פרויקטים להגשה בחטיבת הביניים ובתיכון:

 • כל מורה יציג בראשית השנה את דרישות הפרויקטים בתהליכי הלמידה ואת אופן שיקלולן בציון המחצית ובציון הבגרות.

 • הצגת הפרויקט תלווה בלו"ז השנתי, לאורך שנה.

 • כל איחור בהגשת פרויקט ילווה בהודעת התראה להורים במערכת הסקולי ובהורדת נקודות מפרויקט הסיום. אופן חישוב הנקודות יתקבל בצוות המקצועי ויועבר לידיעת התלמידים בדף הפרויקט.

 

זכאות למועד מבחנים חוזרים:

זכאות למועד ב':

 1. כל תלמיד שנעדר היעדרות מוצדקת מהמבחן ובתנאי שקיבל את אישור המורה המקצועי.

 2. כל תלמיד שנכשל במבחן, ובלבד שקיבל את אישור רכז השכבה.

 3. תלמיד שנזקק ליותר ממועד ב' אחד או שניים במחצית באותו המקצוע יידרש לבוא בפני ועדה פדגוגית בראשות רכז השכבה.

 4. תלמיד יעמוד בפני ועדה בראשות מנהל ביה"ס במקרים חריגים בהם נזקק התלמיד לארבע בחינות במועד ב' במחצית.

 5. קיימות שתי חלופות לקיום מועד ב', הנתונות לשיקול דעתו של המורה המקצועי:

 1. תיאום אישי של המורה המקצועי מול כלל התלמידים הנדרשים למועד. במידת האפשר, הבחינה במועד ב' תהיה סמוכה לבחינה במועד א'. בתיאום בדרך זו, לא יקבע מועד בחינה ע"ח שעות לימודים של התלמיד או המורה.

 2. מועדי ב' מרוכזים בתום המחצית יקבעו ע"י מערכת ביה"ס.

 3. באחריות המורה המקצועי לעדכן את מחנך הכיתה בשמות התלמידים הניגשים למועד  ב', טרם הבחינה.

 4. בעניין החומר לבחינה במועדי ב' - במקצוע לבגרות הבחינה תהיה על כל החומר המצטבר במחצית, במקצועות שאינם לבגרות החומר יהיה בהתאם לחומר הבחינה

 5. לתלמידי חטיבת הביניים בלבד - תלמיד שנעדר מבחינה באישור מוצדק יתאם עם המורה המקצועי מדד הערכה אחר מבחן או, לחילופין , ייגש למועד ב' בתום המחצית.בעניינה ניגש למועד ב'.

 1. נוהל מועד ב'- שיפור ציון בחטיבת הביניים

 1. תלמיד שהפער בהישגיו במבחנים עומד על 15 נקודות ומעלה יהיה זכאי לבקש מועד לשיפור הבחינה שציונה נמוך. מועד ב' לשיפור ציון יתקיים רק בתום המחצית, לכלל תלמידי ביה"ס (לאחר שהתקבלו שני המבחנים). בחטיבת הביניים - החומר הלימודי לשיפור הציון יהיה החומר של הבחינה אותה ביקש לשפר. בחטיבה העליונה - החומר הלימודי בבחינה לשיפור ציון יכלול את כל החומר הנלמד במחצית.

 2. חישוב ציון לבחינת שיפור - 70% מהציון יקבע על-פי הציון בבחינת השיפור ו-30% מהציון יקבע על-פי ציון הבחינה שאותה ביקש לשפר.

מתי היעדרות ממבחן נחשבת כמוצדקת?

תלמיד שנעדר ממועד א' והביא אישור מתאים.

 1. 1 אישור מועדי ב' יינתן ע"י רכז השכבה לאחר אישור המורה המקצועי והמחנך  ע"פ  תפקוד התלמיד1     

2 באחריות המורה המקצועי והמחנך לנהל רישום מדויק על חיסורי כל תלמיד וסיבותיו ולתעד את סוג האישור שקיבל.

בחינות מתכונת בתיכון:

 1. בכל מקצוע לבגרות יתקיימו שתי בחינות מתכונת, למעט במקרים חריגים בהן תאושר מתכונת אחת בלבד, ע"י מנהל ביה"ס.

 2.  כל תלמיד מחויב לגשת לשתי הבחינות, כתנאי להגשתו לבגרות, אלא אם התלמיד קיבל בבחינת המתכונת הראשונה, שהכילה את כל החומר הלימודי לבגרות,  ציון מעל 90 ובאישור המורה המקצועי בלבד.

 3. שקלול ציוני המתכונות יעשה באופן הבא: 70% מהציון הגבוה ו-30% מהציון הנמוך. תלמיד שלא ייגש לאחת המתכונות – ישוקלל לו ציון אפס לממוצע הקובע.​

 4. הנוכחות בביה"ס כמרכיב בהערכת  ההישגים בחינוך העל-יסודי

מתוך חוזר מנכ"ל תשסח/3(א):

א. מרכיב הנוכחות מחושב בהתאם למספר השעות השבועיות הנלמדות בכל מקצוע – "יחידת למידה שבועית (מנה)".

ב. תלמיד שלא נעדר כלל או שנעדר עד שתי "יחידות למידה שבועיות"

(כולל) – ציונו בנוכחות אפס.

ג.   תלמיד שנעדר מעל שתי "יחידות למידה שבועיות" ועד שלוש יחידות – ציונו 5-, כלומר מציונו האקדמי תופחתנה 5 נקודות.

ד. על כל צבירה של היעדרות מ"יחידת למידה שבועית" נוספת תופחתנה שתי נקודות.

ה. תלמיד שנעדר מ-5 "יחידות למידה שבועיות" במקצוע לא יקבל ציון סופי במקצוע זה, ותופיע הערת הסבר על כך.

ו. להלן טבלה מרכזת לחישוב ציון הנוכחות:

 

ציון הנוכחות לפי היעדרות מ"יחידת למידה שבועית:

עד 1 מנה (כולל)- 3+

 עד 2 מנות (כולל)-0

מעל 2 מנות ועד 3 מנות (כולל)-5-

מעל 3 מנות ועד 4 מנות (כולל)-7-

מעל 4 מנות ועד 5 מנות (כולל)-9-

מ-5 מנות ומעלה-אין ציון סופי

ניתן לקבל מידע נוסף באמצעות טופס זה

Success! Message received.

bottom of page