top of page

רישום למבחנים

טופס רישום למבחן השדרוג לשיבוץ במתמטיקה

לכל התלמידים שעולים לכיתה י' ולכיתה י"א

המבחן יתקיים בתאריך 22.08.19 בשעה 09:00

כדי להירשם לחצו כאן:

חומר למבחנים לקראת כיתה י'

מיועד לתלמידים שעולים לכיתה י': למבחן קבלה לכיתה י' 4 יח"ל

 ולמבחן קבלה לכיתה י' 5 יח"ל.

לחצו כאן:

המבחן יתקיים בתאריך

22/08

בשעה 09:00

חומר למבחן לקראת כיתה י"א 4 יח"ל

לחצו כאן:

המבחן יתקיים בתאריך

22/08

בשעה 09:00

חומר למבחן לקראת כיתה י"א 5 יח"ל

לחצו כאן:
 

המבחן יתקיים בתאריך

22/08

בשעה 09:00

מידע על מועדי תיגבורים

בהצלחה!

bottom of page