top of page

: תלמידי מגמת תקשורת בגימנסיה נבון חולון מציגים
גני סיפור בחולון

ריאיון עם רפי ואזנה-יושב ראש אגף התרבות בעיריית חולון

ראש עיריית חולון מר מוטי ששון מציג את גני הסיפור בעיר

מציגים את גן סיפור: הכינה נחמה

גן סיפור האריה שאהב תות

גן סיפור: האריה שאהב תות

גן סיפור: חתונה בגינה

bottom of page