פתיחת שנת תשפ"ב
פותחים את שנת תשפ"ב
פתיחת שנת תשפ"ב
פותחים את שנת תשפ"ב
פותחים את שנת תשפ"ב
פותחים את שנת תשפ"ב
פותחים את שנת תשפ"ב
פותחים את שנת תשפ"ב
פותחים את שנת תשפ"ב
פותחים את שנת תשפ"ב
פותחים את שנת תשפ"ב
פותחים את שנת תשפ"ב
פותחים את שנת תשפ"ב
פותחים את שנת תשפ"ב
פותחים את שנת תשפ"ב
פותחים את שנת תשפ"ב
פותחים את שנת תשפ"ב
פותחים את שנת תשפ"ב
פותחים את שנת תשפ"ב
פותחים את שנת תשפ"ב
פותחים את שנת תשפ"ב
פותחים את שנת תשפ"ב
פתיחת שנת תשפ"ב
פתיחת שנת תשפ"ב
פתיחת שנת תשפ"ב
פתיחת שנת תשפ"ב
מצטלמים למהדורה המרכזית
מצטלמים למהדורה המרכזית
מצטלמים למהדורה המרכזית
מתכוננים לפתיחת שנה"ל
מתכוננים לפתיחת שנה"ל
מתכוננים לפתיחת שנה"ל
מתכוננים לפתיחת שנה"ל
מתכוננים לפתיחת שנה"ל
מתכוננים לפתיחת שנה"ל
מצטלמים למהדורה המרכזית
מתכוננים לפתיחת שנה"ל
מתכוננים לפתיחת שנה"ל
מתכוננים לפתיחת שנה"ל
מתכוננים לפתיחת שנה"ל
מתכוננים לפתיחת שנה"ל
מתכוננים לפתיחת שנה"ל
מתכוננים לפתיחת שנה"ל
מתכוננים לפתיחת שנה"ל
מצטלמים למהדורה המרכזית
מתכוננים לפתיחת שנה"ל
מתכוננים לפתיחת שנה"ל

פתיחת שנת הלימודים -יום של פעם בשנה (או שנתיים...) ילדים שמחים, מאושרים ומתגעגעים מילאו את רחבת בית הספר, הכיתות והלב !

בגלריה תראו גם את צוות הצילום של חדשות 12 שהגיע לבית הספר וצילם כתבה תוך כדי יום ההיערכות, הכתבה שהכינה יעל אודם שודרה במהדורה המרכזית בתאריך 30.08.21