top of page

תערוכת מייצגי תמונות ליום הסובלנות הבינלאומי:
זכויות האדם והאזרח וערכים דמוקרטים
כחלק מתרבות פוליטית דמוקרטית בחברה הישראלית במרחב הציבורי

 

5 עקרונות דמוקרטיים ליום הסובלנות.jpg
7 עקרונות דמוקרטיים ליום הסובלנות.jpg
6 עקרונות דמוקרטיים ליום הסובלנות.jpg
2 עקרונות דמוקרטיים ליום הסובלנות.jpg
1 עקרונות דמוקרטיים ליום הסובלנות.jpg
4 עקרונות דמוקרטיים ליום הסובלנות.jpg
3 עקרונות דמוקרטיים ליום הסובלנות.jpg

הפרויקט בהנחיית מוטי אסייג מחנך י'4 ומורה לאזרחות

bottom of page