top of page

מגמת ביולוגיה

מגמת ביולוגיה.jpg

לימודי הביולוגיה מקנים לנו ידע והבנה על עצמנו ועל היצורים החיים בסביבתנו. המקצוע מאפשר לנו להבין את התופעות בעולם, לחיות בצורה נבונה יותר ובריאה יותר.

מדע הביולוגיה נמצא כל העת בקדמת המדע. לרבות מהתגליות בתחומי הגנטיקה המולקולרית והביוטכנולוגיה יש השפעות מרחיקות לכת על חיי כל אדם, כמעט בכל תחום: רפואה, חקלאות, טכנולוגיה ושמירת הסביבה. הידע מאפשר ללומד להבין את ההשלכות הכלכליות, החברתיות והמוסריות שלהן.
לימוד מדע הביולוגיה בא להקנות לתלמיד מטען ידע בסיסי רחב של תהליכי החיים בדגש על גוף האדם ומיומנויות חשיבה ולמידה שישמשו אותו בעתיד כאזרח בחיי היום יום וכסטודנט במוסדות להשכלה גבוהה.

תוכנית הלימודים
תוכנית הלימודים מגוונת מאוד וכוללת נושאי ליבה שהם חובה ונושאי בחירה.
בחינת הבגרות עצמה מתחלקת לבחינה עיונית ובחינה מעשית. הבחינה העיונית מהווה 3 יחידות לימוד מתוך החמש והיא כוללת נושאי ליבה שהם חובה ונושאי בחירה :
נושאי הליבה הם: גוף האדם, אקולוגיה והתא. את הנושא הראשון גוף האדם, לומדים בכיתה י'. ניתן לגשת לבחינה עיונית אחת השווה 1.5 יחידות לימוד בכיתה יא' ואז משלימים את הוראת שני הנושאים האחרים אקולוגיה והתא. להשלמת הבחינה העיונית – 1.5 יחידות נוספות – שאותה עושים בכיתה יב' יש לבחור לפחות שניים מנושאי הבחירה הרשומים להלן אשר מהווים 0.9 יחידות לימוד. נושא נוסף השוו 0.6 יחידות לימוד הוא נושא מחקרי העוסק בתחום הביוטכנולוגיה או ההתפתחות העוברית או המגוון הביולוגי ואותו לומדים באמצעות קריאת מאמרים.

סה"כ הבחינה העיונית כוללת, אם כן, 3 יחידות לימוד. (2 יחידות נוספות להשלמת החמש ראה בהמשך).

 נושאי הבחירה הם:
מערכת הובלה בגוף החי (מערכת הדם, מערכת הנשימה, מערכת ההפרשה וויסות חום) ובצמח.
תקשורת וויסות ותיאום, נושא זה כולל את מערכת העצבים ואת המערכת ההורמונלית.
הזנה בבעלי חיים ובצמחים.
תורשה, אבולציה וטיפוח.
רבייה באדם בעלי חיים ובצמחים.
מיקרואורגניזמים.

שתי היחידות הנוספות להשלמת חמש היחידות הן חלק מעשי וכוללות:
1. מעבדה – (רק למי שעושה חמש יחידות) המהווה 1 יחידת לימוד. ביחידה זו מתנסים במיומנויות של עריכת הניסויים, תכנון ניסוי ויכולת ניתוח של הממצאים. בחלק זה משולבים גם המיקרוסקופ והמחשב.
2. עבודה אקולוגית – העבודה מהווה 1 יח"ל מ- 5 יח"ל, העבודה כוללת שאלת שאלות אקולוגיות, איסוף נתונים בשדה וניתוח התוצאות והסקת מסקנות.
התלמיד יבחן בע"פ על העבודה הכתובה.

תלמידים שציונם השנתי מעל 70 יוכלו לגשת לבחינה ברמה של חמש יחידות. מסלול זה יקבע בהתאם לציונים שבסוף כיתה י'.

כתובת: רחוב גצל קרסל 2 קרית בן גוריון חולון  *  טל' 03-5529563  פקס 03-5532672

        סמל מוסד: 544528   *   Navonhs@gmail.com  :אימייל    

bottom of page