top of page

מגמת אומנות

מגמת אומנות.jpg

מגמת אמנות היא מגמה הומניסטית הרואה בחינוך לאמנות  דרך חשובה ומפרה להתפתחות  בני הנוער.

העיסוק וההתנסות בתחומי האמנות, מאפשרת העמקת המודעות העצמית ומפתחת יכולת ביטוי אישית ומקורית. לימודי האמנות מגרים את הסקרנות ומפתחים כשרים חדשים של התבוננות אל הסביבה. הלימוד מפרה ומעשיר בתכנים תרבותיים, מעניק כלים אינטלקטואליים ואסתטיים, חשיבה ביקורתית וערכים משמעותיים לבחינה מחדש של העולם בו אנו חיים.

א. תוכן ומטרות:

קירוב התלמיד לאמנות, העשרתו התרבותית ופיתוח הכוחות היוצרים שבו.

מטרות מוגדרות

  • הכרות מעשית עם שפת היצירה האמנותית.

  • הקניית כלים ומיומנויות לטיפוח היצירה החופשית  והמקורית של התלמיד.

  • מפגש חוויתי עם תחומי האמנות ופיתוח עולמו הרגשי של התלמיד.

  • הקניית ידע כללי בתחום התרבות והאמנות, במטרה להעשיר את התלמיד ולהכשירו להיות צרכן אמנות נבון ומשכיל.

  • חשיפה לאמנים וליצירות מופת לשאלות שהאמנות הציבה לעצמה במרוצת הדורות.

  • מפגש עם יוצרים בני זמננו ועם יצירתם העכשווית.

ב. התאמה

מגמת האמנות פתוחה לכל תלמיד אשר מגלה רצון ועניין לעסוק בתחום האמנות. המקצוע מחייב התייחסות רצינית ונכונות להתנסות בעבודה בתחומי האמנות השונים. היעדר כשרון, איננו בהכרח מכשול בקבלה ללימודי אמנות. יחד עם זה, המוכשרים יוכלו לפתח ולשכלל את כישוריהם במסגרת לימודי המגמה, ולהגיע להישגים גבוהים מאוד.

ג. חלוקת המקצועות בלימודי המגמה

1. תולדות האמנות והבנתה – מקצוע עיוני אשר נלמד בשני פרקים:

      פרק ראשון (יחידת לימוד אחת) מקצוע חובה בסיסי: הבנת משמעויות היצירה האמנותית, ולימוד שפת האמנות על רקע העולם המודרני. הלימוד והבחינה בכיתה י'.

      פרק שני  (שתי יחידות לימוד) תולדות האמנות בתקופה המודרנית, המאה ה-19 והמאה ה-20. הלימוד עוקב אחר סגנונות האמנות שעוצבו בהתאם לאישיותם ותפיסותיהם של האמנים, ובהקשר להתפתחויות
ולתהליכים כלליים, היסטוריים, חברתיים ופוליטיים שהתרחשו בעולם.
הלימוד נעשה תוך צפייה ביצירות: בתמונות ובמצגות, באמצעות האינטרנט והמחשב, ובסיוע ביקורים בתערוכות.
פרק זה נלמד במשך שנתיים. בחינת הבגרות מתקיימת בסוף י"ב.

2. סדנא מעשית, ציור פיסול והתנסות בחומרים

התלמיד מתנסה במשך שלוש שנים בטכניקות שונות ומגוונות של היצירה האמנותית ורוכש מיומנויות בתחומי הרישום, הציור בצבע, הפיסול וההדפס. "כלי עבודה" אלו מסייעים לתלמיד לפלס את דרכו לקראת ביטוי אישי ומקורי. העבודה בסדנא נעשית בתמיכת המורים. הלימוד מטבעו מצריך התייחסות לאישיותו ולאיכותו המיוחדת של כל תלמיד ותלמיד, בדרך לפיתוח מודעותו וכישוריו.

בכיתה יב', כל תלמיד בוחר נושא אותו הוא חוקר ומפתח במשך מספר חודשים, ומציג את עבודותיו יחד עם חבריו למגמה בתערוכה משותפת.
פרויקט אישי זה, שהוא הישגו האמנותי של התלמיד. הוא ניבדק ע"י אמן-מורה ומהווה את בחינת הבגרות המעשית המזכה בשתי יחידות לימוד.

 עיצוב

מקצוע העיצוב עוסק בתהליכים של מחקר, תכנון ויצור מוצר, לצרכים שימושיים ואסתטיים. הפנייה לעסוק במקצוע העיצוב בארץ  הולכת וגוברת, עם עליית המודעות בדבר חשיבות העיצוב לתעשייה, לכלכלה ולאיכות החיים. מגמת האמנות מציעה עיצוב בתחום ההדפס האמנותי.

ההתמחות בעיצוב נלמדת על פי דרישות משרד החינוך, בשני היבטים:

א.        סדנה מעשית ("יישומי עיצוב"): יצירה בטכניקות מסורתיות לצד חדשות ומקוריות של הדפס. מקצוע זה נלמד במשך שנתיים. בסוף כתה יא' התלמידים מציגים תערוכת פרויקט שנקודת המוצא שלה היא הדפס אך היא מקושרת לתחומי אמנות נוספים שהתלמידים בוחרים. הם מקבלים על עבודתם ציון בגרות של 2 יחידות.
ב.        יסודות העיצוב: לימוד עיוני של עקרונות ויסודות מתחום עיצוב המוצר. הנושא נלמד במהלך כתה י"ב  ובסופה נבחנים על יחידת בגרות אחת.

ההתמחות בעיצוב-הדפס נועדה לצורך העמקה, הרחבה והעשרה של לימודי האמנות, והיא תומכת בתכנים הלימודיים של מגמת האמנות.

 

 

bottom of page