top of page

'שכבת כיתות י

תלמידים יקרים, ברוכים הבאים לחטיבה העליונה!

צוות מחנכי שכבת י', היועצת ורכזת השכבה מאחלים לכם

הצלחה רבה בלימודיכם,

שנת לימודים פורה, מוצלחת ומעשירה!

bottom of page