top of page

מגמת חינוך גופני

מגמת חנג מוגבר.jpg

מגמת החינוך הגופני הינה מגמה ייחודית מאוד בנוף המגמות בבית הספר.
תלמידי המגמה לומדים ברמה של 5 יח"ל וזכאים לבונוס באוניברסיטה כמקצוע מוגבר.
המגמה פתוחה לתלמידים הרוצים להעשיר את הידע שלהם ושואפים לתעודת בגרות מיטבית.
הנושאים הנלמדים במגמה מהווים חוויה לימודית המשלבת ידע עיוני ומעשי.

מקצועות ומורים המגמה

  1. פיזיולוגיה -  נלמדים תהליכים פיזיולוגיים המתרחשים במערכות הגוף במנוחה ובמאמץ 

  2. פסיכולוגיה של הספורט -  אישיות וספורט, חרדה וביצוע ספורטיבי, מוטיבציה ועוד.

  3. תולדות החינוך הגופני - מסע אל העבר הספורטיבי החל מיוון ורומא ועד אולימפיאדות בנות זמננו  

  4. ארגון מפעלים ומשחקי כדור -הכרת מגוון השיטות לתכנון ובנייה של תחרויות ספורט דרך משחקי הכדור השונים.

  5.  

פעילות מעשית

תלמידי כיתה י' שופטים ומארגנים תחרויות עירוניות ובליגת מאמאנט רמת גן.
תלמידי כיתה י"א יוצאים בסוף השנה לחוויה בלתי נשכחת של ספורט ימי - יומיים בכינרת.
תלמידי המגמה יוצאים בכל שנה בחנוכה לבקר במחלקות הילדים בתל השומר.
שלוש שנות המגמה מהווים חוויה בלתי נשכחת לתלמידים הזוכים לאוירה רצינית ומשפחתית.

bottom of page