:לקבלת מידע מפורט ותאריכי מבדקים יש ללחוץ על המגמה הרלוונטית

!בהצלחה

כתובת: רחוב גצל קרסל 2 קרית בן גוריון חולון  *  טל' 03-5529563  פקס 03-5532672

        סמל מוסד: 544528   *   Navonhs@gmail.com  :אימייל