לקבלת חומר למבחנים לעולים לכיתה י'

לחצו כאן:

המבחן יתקיים בתאריך

25/08

בשעה 09:00

לקבלת חומר למבחנים לעולים לכיתה יא'

4 יחידות

לחצו כאן:

המבחן יתקיים בתאריך

25/08

בשעה 09:00

לקבלת חומר למבחנים לעולים לכיתה יא'

5 יחידות

לחצו כאן:

המבחן יתקיים בתאריך

25/08

בשעה 09:00

לקבלת חומר למבחנים לעולים לכיתה יב'

4 יחידות

לחצו כאן:

המבחן יתקיים בתאריך

25/08

בשעה 09:00

לקבלת חומר למבחנים לעולים לכיתה יב'

5 יחידות

לחצו כאן:

המבחן יתקיים בתאריך

25/08

בשעה 09:00

כתובת: רחוב גצל קרסל 2 קרית בן גוריון חולון  *  טל' 03-5529563  פקס 03-5532672

        סמל מוסד: 544528   *   Navonhs@gmail.com  :אימייל