top of page

טכ"מ - מגמת מחשבים

מגמת מחשבים.jpg

במסגרת לימודי המגמה, התלמידים לומדים תכנות במספר שפות ברמה גבוהה, מגישים פרויקטים חדישים, ומתכנתים משחקים כבר בסיום כיתה י'. בנוסף – התלמידים לוקחים חלק בתחרויות בינלאומיות.

מצטייני המגמה משולבים, בתום כיתה י', בתכנית ההכשרה ללימודי סייבר לתיכונים.

התלמידים לומדים 5 יח"ל מדעי המחשב, 5 יח"ל נוספות באחד מהמקצועות המדעיים (פיזיקה, כימיה או ביולוגיה) ו-5 יח"ל פרוייקט סייבר, ייחודי לבית הספר.

במהלך כיתה י"א יעברו התלמידים קורס פיתוח אפליקציות למובייל ויזכו בתעודת הסמכה מטעם ביה"ס ג'ון ברייס!

בוגרי ביה"ס מתגייסים ליחידות המובחרות בתחום המחשבים, סייבר, ממר"ם ו-8200.

תנאי קבלה למגמה: ממוצע 80 בתעודה, הקבצה א' במתמטיקה, הקבצה א' באנגלית, ציון 80 במדעים. תלמידים שלא למדו את מקצועות מדעי המחשב בכיתה ט' יתבקשו להשתלב בסדנא שבסופה בחינה.

מועדי המבחנים וראיונות הקבלה יפורסמו כאן באתר ביה"ס.

bottom of page