המסע לפולין 2018: היום הראשון

גטו וורשה, בית הקברות היהודי, ככר השילוחים, מסלול הגבורה ואנדרטת רפפורט

המסע לפולין 2018: היום השני 

מיידנק ומועצת חכמי לובלין

המסע לפולין 2018: היום השלישי

מחנה ההשמדה בלזץ ויער בז'זוב

המסע לפולין 2018: היום הרביעי

זביליטובסקה גורה (בורות ההריגה) וקיילצה

המסע לפולין 2018: היום החמישי

קבלת שבת והרובע היהודי בקרקוב, בית הכנסת העתיק 

וכיכר סוקיניצה

המסע לפולין 2018: היום השישי

מחנה הריכוז אושוויץ שנמצא 50 ק"מ ממערב לקרקוב 

ומחנה בירקנאו בו נרצחו 1,100,000 יהודים

המסע לפולין 2018: היום השביעי

מחנה העבודה בפלאשוב המזוהה עם אוסקר שינדלר

בית הקברות היהודי בבוסקו ומפגש עם בני נוער פולנים

כתובת: רחוב גצל קרסל 2 קרית בן גוריון חולון  *  טל' 03-5529563  פקס 03-5532672

        סמל מוסד: 544528   *   Navonhs@gmail.com  :אימייל