top of page

מגמת סוציולוגיה

                                                          בסוציולוגיה לומדים את הנושאים הבאים:

  • קבוצה:

  • מדוע אנשים מתקבצים לקבוצות? מדוע בכל קבוצה יש מנהיג? מהם תכונותיו של מנהיג? מהם תנאי הקבלה לקבוצות שונות? מדוע יש תחרות בין קבוצות?

  • משפחה:

  • מדוע  שיעור הגירושים עולה בשנים האחרונות? כיצד השינויים בחברה משפיעים על היווצרותם של סוגים שונים של משפחות? האם השוויון בין המינים באמת קיים במשפחה המודרנית?

  • חיברות:

  • חיברות זהו תהליך של השפעה חברתית שבאמצעותו רוכש האדם את תרבותו ,  מפתח זהות ועצמאות. תהליך זה נמשך לאורך כל החיים והוא מעצב את האישיות של האדם. במסגרת פרק זה נלמד כיצד בני הנוער משפיעים על חבריהם בני אותו הגיל, כיצד המשפחה מעבירה לנו את התרבות שלנו? האם לבית הספר יש תפקיד חשוב בעיצוב הזהות שלנו? מה לכל זה ולתקשורת?

  • תרבות: נלמד מה מבדיל בין תרבויות: על טקסים שונים בתרבויות שונות, על סמלים, שפת גוף ומשמעותה בתרבויות שונות, ערכים ועוד.

bottom of page