מגמת כימיה 

לחצו על הפוסטר להגדלה

למידה משמעותית והערכה

תכנית מותאמת בכימיה

                                                 תכנית הלימודים 5 יח"ל:

כיתה י':

מושגי יסוד, מושגים בתהליך החקר המדעי, מבנה האטום,  הטבלה המחזורית,

מבנה קישור ותכונות חומרים,חומרים מתכתיים,חומרים יוניים,חומרים מולקולריים,חומרים אטומריים.
חישובים כמותיים פשוטים.
מעבדות חקר ברמה 1.
התחלת הכנת תלקיט,מעבדות חקר, שיוגש לבגרות בע"פ  בסוף יב.

כיתה יא':

 חמצון- חיזור, חומצות- בסיסים, "טעם של כימיה" (מושגים בסיסיים, חומצות שומן, טריגליצרידים, סוכרים)

בנוסף לחומר התיאורטי התלמידים מבצעיםמעבדות חקר ברמה 2.

כיתה יב':

אנרגיה ושינויי אנרגיה בתהליכים כימיים, קצב תגובה, שיווי משקל, תרמודינאמיקה. 

בנוסף לחומר התיאורטי התלמידים ממשיכים לבצע מעבדות חקר נוספות במהלך השנה ומגישים בסוף כיתה יב' את תלקיט המעבדות הכולל דו"חות מעבדה לבדיקה ומבחן בע"פ ע"י בוחן חיצוני.

בסוף כיתה יב' התלמידים נבחנים בכתב על החומר התיאורטי שלמדו במשך 3 שנים(י-יב) ובחינה בע"פ ע"י בוחן חיצוני על דו"חות המעבדה שביצעו במהלך כל השנים.